МАНАС СЕМЕТЕЙ СЕЙТЕК ◊◊◊ Саякбайдын айтуусунда

  Манас — 1     1-50 беттери  Манас -1       51-100  Манас — 1     101-150  Манас — 1     151-200  Манас — 1 _201-248       Манас — 2     1-50   Манас — 2   51-100  Манас — […] тагыраак>>>

Кыргызэлде тараган Адам аттары

А • Б • В • Г • Д • Ж • З • И • К • Л • М • Н • О • Ө • П • Р • С • Т • У • Ү • Ф • Ч • Ш • Ы • Э • Ю — A — Уул балдардын аттарынын тизмеси Аалам, Ааламан, Ааламбай, Ааламбек, Ааламкул, Аалкан, Аалы, Аалыбай, Аалыбек, Аалыжан, Аалыкан, Аалымбай, Аалымбек, Аалымжан, Аалымкожо, Аамат, Ааматбек,Аарын. Аба, Абадал, Абадан, Абадил, Абажан, Абаз, Абазакун, Абазалы, Абазбай, Абазбек, Абазжан, Абазкан, Абазкулбек, Абай, Абайбек, Абайдылда, Абайжан, Абайкан, Абайкул, Абайта, […] тагыраак>>>

Данияр Жолдошбеков. 1916. ҮРКҮН

Данияр Жолдошбеков. Үркүн.

Кош боорум ! Сага окшоп,өз боштондук,өз теңдигин талашып,кулдуктан кутулууну самаган эчен миңдеген ага-туугандарың,эже-сиңдилериң канкор падышанын куугуну,сүргүнү астында тепселишти,көбү максатына жете алышпай,арманда кетти. Кыргыздын далай кыздары ,балдары жер суусунан,эли-журтунан,ата-энесинен ажырашып,кан какшады… Сен ошолордун бирөөсүң. Сен көздөгөн тилегиңе жете албастан,азаттык,теңдик жолунда,ээн жер,элсиз чөлдө арманда кеттиң… Кош, боорум […] тагыраак>>>

КЫШТЫ УЗАТУУ

Асан Жакшылык Нур Илгертеден: «Кыштын кыштай, кыздын кыздай болгону жакшы»- деген сөз бар эмеспи.Ошентсе да кыш сууктун, кыз сылыктыктын көрүнүшү. Мына, эми чилде чыкты, кыштын этеги көрүндү. Нак, эми кыргыздар мал-жандын эсенчилигин тилеп, жылдыз карап жышаанын байкап, кыш каарын төкпөй кетсе экен деп, чөп-чарын эсептеп, […] тагыраак>>>Манас

ТЕҢИРИ МАНАС, Чоң Казат

Чоң казат тагыраак>>>

11016076_624780404321142_8299167102784889349_n

Байыркы Кыргыз Жазуусу

Бүгүн, маданий тармакта алгылыктуу иш алып барып келген «Айтыш» коомдук фондусунун, «Ак Шумкар КУТ жаштар» коомдук бирикмесинин, «Көчмөн» Коомдук фондусунун жана «Калемгер» адабий клубунун өкүлдөрү «Байыркы кыргыз жазуусун» элге тааныту максатында жыйын өткөрүп, байыркы кыргыз жазуусун заманга ылайыктап, тамгаларды калыпка келтирип, ашыкча тамгаларды кыскартуу сунушун […] тагыраак>>>

Савченко лётчица

ЖАННА д’АРК

Ж тагыраак>>>

Жеңижок скульптурасы

А жаныбар аккан суу

  ЖЕҢИЖОК КӨКӨ УУЛУ Жер жүзүнө жайылып Толуп чыккан аккан суу, Жети кабат жер астын Жарып чыккан аккан суу.   Жер, Ааламдын баарысын Багып чыккан аккан суу. Алты кабат жер астын Жарып чыккан аккан суу.   Адам менен Обону Багып чыккан аккан суу. Ала-Тоонун боорунан […] тагыраак>>>

Манас

«МАНАС» ЭПОСУНДА 536 КААРМАНДЫН АТЫ-ЖӨНҮ

Абай — эпизоддук каарман Абдыкадыр — катарда саналган каармандардын бири Абдыкалык — эпизоддук каарман Абдылда — болочокку кырк чоронун бири — Ажыбай Абдылкадыр — эпос боюнча тажиктердин каны Абдылкасым — эпизоддук каармаң Абдыраман — кабарыш элинин улугу Абыке — Манастын иниси Абыл — эпизоддук каарман […] тагыраак>>>

ӨТҮНҮЧ

 Асан Жакшылык Нур   Кыргызым — Кубат жыйна! Жашың төкпөй, кайрадан гүлдөш турат жаш көктөмдөй. Адам да, эл да анык күчкө толбойт, жакшылык – жамандыкты бирдей көрбөй! Айтылуу ата-бабаң жашап келген, ар качан ичти-сыртты ылгап бөлбөй. Кыргыздай Эл болобу – Манасы бар! Учууга канатыңды жаратып […] тагыраак>>>

УНУТУЛГАН МАНАС ЖАНА ЧОҢ АВТОР

Атантай Акбаров   Биз пенделер эң бир кызык элебиз, Өзүбүздү гана улук сезебиз. Жол баштоочу даанышманды азамат биз ар дайым унуткарып келебиз. Санаганда “Чоң казатка” баратып, Ким жоктугун эстей албай бүт бары, Тазбайматтын эми башын аларда, Унутулган Манас болуп чыкканы… эсте чыгар, эстей жүрчү таалим […] тагыраак>>>

ЧӨӨ ТУРМУШ

Асан Жакшылык Нур   Адамды анык сыйлап ийиге албай, ар качан Чындыктын да тилин албай, кыямат башыбызга келген өңдүү, кыргыздар калабызбы бириге албай? Баарыбыз кыйынсынып талашабыз, байкасаң майдаланып баратабыз: Бабалар теңчиликти туу көтөргөн, байыркы ыйык жолдон адашабыз… Менчик ой желкебизге минип алган, митаамдык дилибизге кирип […] тагыраак>>>

СӨЗ БАШАТ………АЛТЫН ДООРГО ЖОЛ АЛСАК

  Асан Жакшылык Нур Тээ Адам атадан бери оболу Сөз деп келатпайбызбы! Муну кыргыз эли бөркүндөй түшүнгөн. Кыргыз болсоң оболу сөздү сыйла деген кыргызчылыктын анык чоң эрежеси бар. Сөзгө маани бербей калган учурда акма кулактык да күчөп, ар бирибиз ажылдап сөзгө конок бербей, баарыбыз билерман […] тагыраак>>>

ТАРБИЯ

 Атантай Акбаров Баласы кант жегенин калтыра албай, бир аял даанышмандан үмүттөнүп: алпарып, акылмандан өтүнөт ал: “Сиз буга кант зыянын түшүнтсөңүз. Акылман айтат анда ал аялга, Баланы кырк күндөн соң алып келгин. Айткандай кырк күндөн соң алып келсе, Акылмандан айтат канттын зыян жерин. Анда аял айтат: […] тагыраак>>>

Тыва — Алтай түркү сөздөрүнөн бир үзүм

   Акай Кине ,  фото Kanybek Bakir Uulu. тыва: алтай:кыргыз:рус айбы — айбы -өтүнүч- просьба аганак — агуна — чил — куропатка ал-сагыш — ой — дума, размышление азыранды — азыранты — асыранды — приемный, выкормленный алгый — алгый — походный котелок албаты — албаты — […] тагыраак>>>

КАЧАН?

Автору Асан Жакшылык Нур Адамды астырт жайлаган, Адамдын колун байлаган, калп деген шумдук экен го канжарын тынбай кайраган. Убал- сооптон коркпогон, кырсыкты кытмыр коштогон. Чындыкты мээлеп көзгө атып мылтыгын митаам октогон. Билмексен болуп мылтыйган, көрсөксөн болуп кылтыйган, көпчүлүккө көшөрүп, ушак-айың , чыр сунган. Акты кара […] тагыраак>>>

БИР СУРОО

 Асан Жакшылык Нур Келечекти болжойбуз, калк тагдырын ойлойбуз. Чындык өкүм сүрбөсө чыныгы адам болбойбуз. Кыяматты болжойбуз, кыйналганда ойлойбуз. Калпты эгер жеңбесек кайра киши болбойбуз. Чындыкты көзгө илбейт калп, азгырып элди бийлейт калп, тантыраган сөздөрүн тажаткыча сүйлөйт калп. Арам оокат жыйганы, айкашпайт сөзү, кылганы. Башына чай […] тагыраак>>>

МЫРЗАЛАРГА КАЙРЫЛУУМ

Автору Карлыгач Ногойбаева   Чокусундай бийик жердин, Чокморундай ыйык элдин, Чок кармаган баатырлардай бала кезден, Чоролор качан чыгат болду экен? Алгыр куш, шумкарлардай, Аска-зоону мекендеген, Алп Кара куштай сызган, Азаматтар качан чыгат болду экен? Эр жүрөк өктөмдүгү, Эркинин күчтүүлүгү, Эл үчүн анттан тайбас, Элтабар кайдан […] тагыраак>>>

Биз кайда баратабыз

Чак түштө чырак кармап, Жол таппай адашабыз. Ушундай бололу деп, Ар элге жанашабыз! Жоготуп салтыбызды, Кетирип баркыбызды, Кыргыз эл айланайын, Биз кайда баратабыз?! Өткөндү эски дешип, Өзгөчө кийинген бар. Өз салтын тепкилешип, Өзгөгө ийилген бар! Адамдан сапат кетип, Чыкканы чийинден бар! Батектей сакал коюп, Ыйманга […] тагыраак>>>

ЖАҢЫ ЖЫЛЫБЫЗ

Автору: Шайлообек Дүйшеев КЕЛЕ ЖАТКАН ЖАҢЫ ЖЫЛЫБЫЗ, Жокчулуктун эмес, Токчулуктун жылы болсун! Күйүттүн эмес, Үмүттүн жылы болсун! Каатчылыктын эмес, Жакшылыктын жылы болсун! Биз ашчу тоолор жапыс болсун, Биз кеччү суулар тайыз болсун. Биз басчу жолдор жайык болсун, Биз барчу үйлөр жарык болсун! Кирпигибизге чаң жукпасын, […] тагыраак>>>

КОШОЙ ДӨӨ МЕНЕН ЖОЛОЙ ДӨӨНҮН КҮРӨШҮ

Көкөтөйдүн көк туусу Көтөрүлдү калкылдап, Ырамандын Ырчуулу Жар чакырып баркылдап, Майдан тартып баары журт Барып турган жери ошол. Көргөндүн көзү айнышып, Көпчүлүк турду майышып, Айтып сөздү жыйганча, Аны-муну кылганча, Ачып көздү жумганча, Ырамандын Ырчуулу, Ычкыры бапик кырк мууну, Жанында бар Жаш Айдар, Жалпы баары кеп […] тагыраак>>>

Кыргыздын жайын мен билем.

Кырмалуу жагдан, кырк килем, Кыргыздын жайын мен билем. Оймолуу жагдан, он килем, Кыргыздын жайын мен билем. Биздин элди сурасаң, Кара эгинден күрүч көп, Боз койондон түлкү көп, Биздин элди сурасаң Сан казына мүлкү көп, Шабиет ойноп даң салган Биздин элде күлкү көп, Келеңкор чачпак, кең […] тагыраак>>>

ЫДЫРЫС ПАЙГАМБАР КИМ БОЛГОН?

 Атантай Акбаров Дин илимден мурда пайда болгон. Андыктан, адамзаттын илимге чейинки тарых-өтмүштөрү легендага айланып, ыйык китептерде жана уламаларда айтылып калган. Ыйык “Курандын” “Мариям” сүрөөсүнүн 56-57-аяттарында Ыдырыс пайгамбар тууралуу: “Биз аны бийик жайга чыгардык — деп айтылса, ошол эле ыйык китептеги Ыдырыс жөнүндө аңгемеде: “Чындыгында да […] тагыраак>>>

Следующая страница →