МАНАС СЕМЕТЕЙ СЕЙТЕК ◊◊◊ Саякбайдын айтуусунда

  Манас — 1     1-50 беттери  Манас -1       51-100  Манас — 1     101-150  Манас — 1     151-200  Манас — 1 _201-248       Манас — 2     1-50   Манас — 2   51-100  Манас — […] тагыраак>>>

ТЕҢИРИ МАНАС, Чоң Казат

Манас

Чоң казат тагыраак>>>

Байыркы Кыргыз Жазуусу

11016076_624780404321142_8299167102784889349_n

Бүгүн, маданий тармакта алгылыктуу иш алып барып келген «Айтыш» коомдук фондусунун, «Ак Шумкар КУТ жаштар» коомдук бирикмесинин, «Көчмөн» Коомдук фондусунун жана «Калемгер» адабий клубунун өкүлдөрү «Байыркы кыргыз жазуусун» элге тааныту максатында жыйын өткөрүп, байыркы кыргыз жазуусун заманга ылайыктап, тамгаларды калыпка келтирип, ашыкча тамгаларды кыскартуу сунушун […] тагыраак>>>

Эркек уул — журтун ээси!!!

Мелис Карыбековдуку

-Алло! — Да. — Мелис байке сизби? — Мен. — Суроом бар эле? — Сураңыз. — Үч кызым бар, азыр да бойумда бар. УЗИ ге түшсөм муну да кыз дешти. — Анан. — Бойуман алдырганы врачка келдим, жолдошум сизди жакшы тааныйт экен чалып сурап көр […] тагыраак>>>ҮЧ КАРЫЯ (уламыш)

Бир аял үйүнөн чыкса, көчөдө ак сакалы белине түшкөн үч карыя өтүп бараткан экен. Аларды тааныбаса дагы аял: — Мен сиздерди тааныбайт экенмин, бирок ошентсе да үйгө кириңиздер. Чай койоюн, чай ичип, эс алып кетиңиздер. — А күйөөңүз үйдөбү? — Жок, ал жок эле. — […] тагыраак>>>

Жети жетим, беш кайып, үч арсыз

  Үч арсыз Кыргызда үч арсыз деп уйкуну, күлкүнү, тамакты айтышат. Анткени киши табиятындагы бул үч нерсенин чындыгында ары жок. Энеси өлгөн уктайт, бирок курсагы ачкан такыр уктай албайт делет. Тамактын ары жогу ушул. Ый менен күлкү аралаш дейт. Жакыны каза болуп кайгыга батканда же бир […] тагыраак>>>

КЫШТЫ УЗАТУУ

Асан Жакшылык Нур Илгертеден: «Кыштын кыштай, кыздын кыздай болгону жакшы»- деген сөз бар эмеспи.Ошентсе да кыш сууктун, кыз сылыктыктын көрүнүшү. Мына, эми чилде чыкты, кыштын этеги көрүндү. Нак, эми кыргыздар мал-жандын эсенчилигин тилеп, жылдыз карап жышаанын байкап, кыш каарын төкпөй кетсе экен деп, чөп-чарын эсептеп, […] тагыраак>>>

ӨТҮНҮЧ

 Асан Жакшылык Нур   Кыргызым — Кубат жыйна! Жашың төкпөй, кайрадан гүлдөш турат жаш көктөмдөй. Адам да, эл да анык күчкө толбойт, жакшылык – жамандыкты бирдей көрбөй! Айтылуу ата-бабаң жашап келген, ар качан ичти-сыртты ылгап бөлбөй. Кыргыздай Эл болобу – Манасы бар! Учууга канатыңды жаратып […] тагыраак>>>

УНУТУЛГАН МАНАС ЖАНА ЧОҢ АВТОР

Атантай Акбаров   Биз пенделер эң бир кызык элебиз, Өзүбүздү гана улук сезебиз. Жол баштоочу даанышманды азамат биз ар дайым унуткарып келебиз. Санаганда “Чоң казатка” баратып, Ким жоктугун эстей албай бүт бары, Тазбайматтын эми башын аларда, Унутулган Манас болуп чыкканы… эсте чыгар, эстей жүрчү таалим […] тагыраак>>>

ЧӨӨ ТУРМУШ

Асан Жакшылык Нур   Адамды анык сыйлап ийиге албай, ар качан Чындыктын да тилин албай, кыямат башыбызга келген өңдүү, кыргыздар калабызбы бириге албай? Баарыбыз кыйынсынып талашабыз, байкасаң майдаланып баратабыз: Бабалар теңчиликти туу көтөргөн, байыркы ыйык жолдон адашабыз… Менчик ой желкебизге минип алган, митаамдык дилибизге кирип […] тагыраак>>>

СӨЗ БАШАТ………АЛТЫН ДООРГО ЖОЛ АЛСАК

  Асан Жакшылык Нур Тээ Адам атадан бери оболу Сөз деп келатпайбызбы! Муну кыргыз эли бөркүндөй түшүнгөн. Кыргыз болсоң оболу сөздү сыйла деген кыргызчылыктын анык чоң эрежеси бар. Сөзгө маани бербей калган учурда акма кулактык да күчөп, ар бирибиз ажылдап сөзгө конок бербей, баарыбыз билерман […] тагыраак>>>

ТАРБИЯ

 Атантай Акбаров Баласы кант жегенин калтыра албай, бир аял даанышмандан үмүттөнүп: алпарып, акылмандан өтүнөт ал: “Сиз буга кант зыянын түшүнтсөңүз. Акылман айтат анда ал аялга, Баланы кырк күндөн соң алып келгин. Айткандай кырк күндөн соң алып келсе, Акылмандан айтат канттын зыян жерин. Анда аял айтат: […] тагыраак>>>

Тыва — Алтай түркү сөздөрүнөн бир үзүм

   Акай Кине ,  фото Kanybek Bakir Uulu. тыва: алтай:кыргыз:рус айбы — айбы -өтүнүч- просьба аганак — агуна — чил — куропатка ал-сагыш — ой — дума, размышление азыранды — азыранты — асыранды — приемный, выкормленный алгый — алгый — походный котелок албаты — албаты — […] тагыраак>>>

КАЧАН?

Автору Асан Жакшылык Нур Адамды астырт жайлаган, Адамдын колун байлаган, калп деген шумдук экен го канжарын тынбай кайраган. Убал- сооптон коркпогон, кырсыкты кытмыр коштогон. Чындыкты мээлеп көзгө атып мылтыгын митаам октогон. Билмексен болуп мылтыйган, көрсөксөн болуп кылтыйган, көпчүлүккө көшөрүп, ушак-айың , чыр сунган. Акты кара […] тагыраак>>>

БИР СУРОО

 Асан Жакшылык Нур Келечекти болжойбуз, калк тагдырын ойлойбуз. Чындык өкүм сүрбөсө чыныгы адам болбойбуз. Кыяматты болжойбуз, кыйналганда ойлойбуз. Калпты эгер жеңбесек кайра киши болбойбуз. Чындыкты көзгө илбейт калп, азгырып элди бийлейт калп, тантыраган сөздөрүн тажаткыча сүйлөйт калп. Арам оокат жыйганы, айкашпайт сөзү, кылганы. Башына чай […] тагыраак>>>

МЫРЗАЛАРГА КАЙРЫЛУУМ

Автору Карлыгач Ногойбаева   Чокусундай бийик жердин, Чокморундай ыйык элдин, Чок кармаган баатырлардай бала кезден, Чоролор качан чыгат болду экен? Алгыр куш, шумкарлардай, Аска-зоону мекендеген, Алп Кара куштай сызган, Азаматтар качан чыгат болду экен? Эр жүрөк өктөмдүгү, Эркинин күчтүүлүгү, Эл үчүн анттан тайбас, Элтабар кайдан […] тагыраак>>>

Биз кайда баратабыз

Чак түштө чырак кармап, Жол таппай адашабыз. Ушундай бололу деп, Ар элге жанашабыз! Жоготуп салтыбызды, Кетирип баркыбызды, Кыргыз эл айланайын, Биз кайда баратабыз?! Өткөндү эски дешип, Өзгөчө кийинген бар. Өз салтын тепкилешип, Өзгөгө ийилген бар! Адамдан сапат кетип, Чыкканы чийинден бар! Батектей сакал коюп, Ыйманга […] тагыраак>>>

ЖАҢЫ ЖЫЛЫБЫЗ

Автору: Шайлообек Дүйшеев КЕЛЕ ЖАТКАН ЖАҢЫ ЖЫЛЫБЫЗ, Жокчулуктун эмес, Токчулуктун жылы болсун! Күйүттүн эмес, Үмүттүн жылы болсун! Каатчылыктын эмес, Жакшылыктын жылы болсун! Биз ашчу тоолор жапыс болсун, Биз кеччү суулар тайыз болсун. Биз басчу жолдор жайык болсун, Биз барчу үйлөр жарык болсун! Кирпигибизге чаң жукпасын, […] тагыраак>>>

Следующая страница →